Autorizovaný predaj a servis vozidiel IVECO

...
+421 55 6233 150
Pracovné dni 7:00 - 16:00

Duálne vzdelávanie

Spoločnosti Tempus Car a Tempus Trans pripravili v rámci projektu Systém duálneho vzdelávania študijné odbory pre školský rok 2023/2024 praktické vyučovania v týchto odboroch štúdia:

2487 H 01 autoopravár - mechanik
2484 H 02 autoopravár - elektrikár
2487 H 03 autoopravár - karosár
2487 H 04 autoopravár - lakovník
2495 K autotronik

 

UČEBNÁ ZMLUVA

Absolvovanie výcviku počas všetkých troch rokov výlučne v značkových servisoch Tempus. Pomer teoretického a praktického vyučovania je 40% teória a 60% praktické vyučovanie.

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

prebieha na najmodernejších zariadeniach s využitím najnovších technológií pod vedením skúsených odborníkov formou individuálnej výuky.

 

MOTIVÁCIA

Od prvého ročníka je žiak členom profesionálneho tímu.

 

SILNÉ STRÁNKY DUÁLNEHO SYSTÉMU VZDELÁVANIA

  • Nadobudnutie praxe, kvalifikácie a výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
  • Plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
  • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a  ich obsahu, možnosť flexibility v úprave
  • Úzka spolupráca podniku, školy, žiaka a rodiča
  • Motivácia žiaka k lepším pracovným a študijným výkonom prostredníctvom prospechových štipendií
  • Osvojenie si pracovných návykov a zlepšenie pracovnej morálky
  • Žiak v rámci duálneho vzdelávania zažíva reálne pracovné situácie a osvojuje si firemnú kultúru
  • Overenie znalostí absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia
  • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
 
 
 
TEMPUS TRANS s. r. o.
Košice - Spišská Nová Ves - Rožňava
+421 55 6233 150
Pracovné dni 7:00 - 16:00

TEMPUS TRANS s. r. o.

Rastislavova 110,
040 01 Košice
Slovak Republic

Zobrazit na mape