Autorizovaný predaj a servis vozidiel IVECO

...
+421 55 6233 150
Pracovné dni 7:00 - 16:00

Podmienky používania stránok

Prevádzkovateľom a používateľom stránok je www.tempustrans.sk (ďalej len Stránky) je spoločnosť Tempus Trans, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon (ďalej len Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akejkoľvek časti obsahu, vzhľadu či zdrojového alebo programového kódu internetových Stránok bez jeho prechádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ tímto vydává podmienky pre užívanie Stránok (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať Stránky.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu Stránok. Len Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstranení či doplnení akejkoľvek súčasti Stránok.

Niektoré z informácií publikované na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií.

Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach sú len informatívnej povahy.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívatelom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadi podľa znenia účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boli zverejnené dňa 19. 9. 2016 a od tohoto dňa sú platné a účinné.
TEMPUS TRANS s. r. o.
Košice - Spišská Nová Ves - Rožňava
+421 55 6233 150
Pracovné dni 7:00 - 16:00

TEMPUS TRANS s. r. o.

Rastislavova 110,
040 01 Košice
Slovak Republic

Zobrazit na mape